چند سال قبل، یک کلاهبردار با فریب، خانه ای را که از پدرم ارث رسیده و تنها سرپناهم بود را از من گرفت و سه سال مستأجر در زیرزمینی بودم و نمیتوانستم کلاهبرداری را اثبات کنم. تا اینکه به پیشنهاد شوهرخواهرم از یکی از وکلای این مؤسسه حقوقی، کمک گرفتم و ایشان ملک را برایم پس گرفتند که نهایت تشکر از ازحمات آقای وکیل دارم

Leave a Comment