خانم رضوان دخت تقی زاده، وکیل پایه یک دادگستری در خراسان رضوی میباشد

تخصص اصلی ایشان، وکیل مواد مخدر و پرونده های مرتبط با مواد مخدر میباشد. اما در سایر موارد حقوقی، مثل وکالت پرونده های جنایی و وکالت پرونده کیفری و پرونده حقوقیق و مالی و… نیز فعالیت داشته و در خدمت موکلین گرامی هستند


نشانی دفتر وکیل پایه یک در مشهد و خرسان رضوی:

خراسان رضوی – گناباد – چهارراه دادگستری- ط فوقانی آلومینیوم سازی
تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری:

09156467969

Leave a Comment