بسیاری از افراد ایده پرداز و صاحبان ایده یا حتی مخترعین و مبدعین و نیز تولیدکنندگان محصولات خاص، مثل تولیدکنندگان نرم افزارها یا محصولات دارویی از اینکه ایده یا محصول آنها توسط دیگران، کپی برداری شود بسیار ترس و واهمه و نگرانی دارند

بعضاً نیز با وجود ثبت مالکیت معنوی، باز هم به مشکل خورده و پس از مدتی متوجه میشوند که حین درخواست ثبت مالکیت معنوی ایده یا محصول، برخی موارد را نادیده گرفته اند که همین مواردف هم اکنون سبب شده تا حق آنها تضییع گردد

فلذا بهترین راه ثبت مالکیت معنوی ایده یا محصول یا نرم افزار و اثر هنری و فرهنگی و… استافده از وکیل پایه یک دادگستری است

Leave a Comment