یکی از جرائم جالب در پرونده های قضاییف جرائم آتش سوزی میباشد گه شاید افراد بندرت با آن آشنا باشند

این جرائم، میتواند شامل آتش سوزی عمدی منجر به فوت یا آتش سوزی عمدی با هدف دریافت خسارت بیمه باشد

همچنین ممکنست آتش سوزی غیرعمدی باشد اما شرکت بیمه از پرداخت خسارت آتش سوزی به بهانه عمدی بودن یا غیرمرتبط بودن با بیمه خودداری کند. که در چنین مواردی، میتوان قبل از مراجعه به دادسرا از وکیل پایه یک جهت راهکار مناسب، مشاوره حقوقی دریافت نمود

  • جرائم آتش سوزی منجر به مرگ و فوت اشخاص
  • جرائم آتش بازی در چهارشنبه سوری منجر به نقص عضو یا فوت
  • جرائم آتش سوزی عمدی با هدف اعلام ورشکستگی یا دریافت بیمه
  • جرائم آتش سوزی عمدی با هدف دشمنی و کینه توزی
  • جرائم آتش سوزی جنگل توسط اشخاص بصورت عمد یا غیرعمد منجر به خسارت به جنگل و محیط زیست
  • جرائم آتش سوزی و آتش افروزی در شورش های خیابانی
  • جرائم آتش زدن کالای قاچاق و پنهان با هدف فرار از دستگیری و فرار از قانون

اگر با پرونده های آتش سوزی و آتش افروزی در مراجع قضایی مواجه شده اید با وکلای پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید

Leave a Comment