دادسراهای خانواده در هر شهری از کشور ایران وجود دارد و علت آن، وجود اختلافات خانوادگی فراوان بین اعضای خانواده و فامیل میباشد و تقریباً حجم عظیمی از پرونده های قوه قضائیه را به خود، اختصاص داده است

اختلاف زوج با زوجه یا همان اختلاف بین زن و شوهر- تقاضای مهریه- حضانت فرزند و دعوا بر سر ارث و نفقه و…. بسیار شایع در جامعه میباشد و قضات دادسراها با این امور تکراری روزمره، آشنایی فراوان دارند

اما طرفین دعوا یعنی زن یا شوهر، با بسیاری از حق و حقوق شرعی و قانونی خود، آشنا نیستند و همین امر سبب می گردد که براحتی حقضان تضییع گردد و معمولاً بجای مشاوره با وکیل پرونده های خانوادگی، با دوستان و اشنایان وبستگن خود که وکیل نیستند مشورت می کنند. برخی خدمات مؤسسه حقوقی طلاگستر در زمینه دعاوی خانوادگی:

  • اخذ حضانت فرزند به نفع پدر یا مادر یا قیم قانونی
  • الزام شوهر به پرداخت نفقه به همسر
  • الزام زن (زوجه) به عدم اشتغال و عدم فعالیت خارج از منزل
  • الزام تمکین زوجه از زوج در صورت عدم وجود دلایل کافی برای عدم تمکین
  • وکیل طلاق توافقی یا طلاق غیابی و یا پیشگری از طلاق و ایجاد وفاق و دوستی بین زوجین
  • وکالت پیگیری ضرب و شتم زوجه توسط شوهر یا بستگان وی

و…. بسیاری دیگر از موارد اختلاف بین زن و شوهر و پدر و فرزند و مادر و فرزند و خواهر و برادر و دیگر اعضای خانواده

Leave a Comment