امروزه ثبت شرکت و ثبت برند، یک امتیاز بسیار بزرگ برای بسیاری از مشاغل، محسوب شده و بسیاری از مردم، ترجیح می دهند که محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از شرکتهای ثبت شده و برندها خریداری و تهیه کنند

و متأسفانه بعضاً شاهد این هستیم که یک شرکت یا برند یا مؤسسه و… با وجود سالها سابقه و فعالیت، ناگهان با یک چالش حقوقی مواجه شده و با حکم مراجع قانونی، امتیاز نام آن شرکت یا برند و کارخانه درا ختیار شخص یا اشخاصی دیگر قرار می گیرد

یکی از دلایل قوع چنین اتفاقاتیف عدم توجه به نکات مهم در ثبت برند و ثبت شرکت است که سبب گردید ه تا سودجویان و.. از نقاط ضعف آن برند و شرکت، سوء استفاده نموده و حاصل سالها زحمات یک شرکت را یک شبه به سرقت قانوین ببرند. فلذا مشاوره قبل از ثبت شرکت و ثبت برند، کی از ارکان مهم قبل از اقدام است

  • مشاوره حقوقی ثبت شرکت
  • مشاوره ثبت برند و ثبت نام و نشان تجاری
  • مشاوره خرید برند و فروش برند
  • مشاوره تأسیس شرکت
  • مشاوره حقوقی تأسیس کارخانه یا کارگاه و تولیدی
  • ثبت برند و ثبت شرکت توسط وکیل پایه یک دادگستری

وکلای پایه یک دادگستری، با آشنایی کامل به تمامی مسائل حقوقی و قانونی ثبت برند و ثبت شرکت و… ماندگاری اعتبار یک شرکت را بواسطه مشاوره و اقدامات صحیح، تضمین می کنند

Leave a Comment