امروزه پرونده های مالی و بانکی که اکثراً بعنوان پرونده های حقوقیق، محسوب میشوند، بسیار فراوان میباشند و یکی از اصلی ترین مشکلات موکلین در دادسراها و دادگاهها میباشد.

برخی از مشکلات در پرونده های مالی:

  • رفع سوء اثر چک
  • کلاهبرداری چک
  • کلاهبرداری خودرو و ملک
  • اختلاف در شراکت و مشارکت
  • اختلاف در کسب و کار
  • اعلام ورشکستگی
  • مشکلات بدهی و بدهکاری
  • اعلام عسر و حرج
  • اعلاک اعسار از پرداخت بدهی یا دیون
  • پرداخت مهریه

و….

Leave a Comment