روال رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاههای سراسر کشور، کمی متفاوت است

بستگی به نوعع پرونده و نوع خدامت دادسرا یا داگاه، هر پرونده، مسیر خود را طی می کند

پرونده ها از طریق ثنا قابل پیگیری هستند

  • قبل از ثبت شکایت، وکیل بگیرید
  • از عریضه نویسهای عمومی و غیرمتبحر جهت ثبت شکایت، استفاده نکنید
  • اگر توان اخذ وکیل را ندارید، از وکیل خود مشاوره حقوقی بگیرید
  • با افراد نابلد و ناآشنا به امور حقوقی، مشورت نکنید
  • اطلاعات شخصی پرونده خود را در اختیار دیگران قرار ندهید
  • از قاضی یا پرسنل دادسراها و دادگاهها مشاوره حقوقی نخواهید. آنها قانوناً اجازه ارائه چنین خدماتی را ندارند

انتظار نداشته باشید که پرونده شما فوراً توسط محاکم قاضیی، رسیدگی شود و منتظر نتایج عجولانه نباشید